Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: Preventivni ukrepi proti širitvi SARS -CoV - 2 (COVID -19)

Seznam:

1. Ustanovitev odbora za nadzor in morebitno preprečevanje širitve epidemije 
2. Nabor pomembnih informacij in posredovanje našim članom 


V službo naj prihajajo samo zdravi sodelavci (brez povišane temperature, več kot 37 stopinj, brez prehladov,..)

 Zaposleni, ki ostanejo doma morajo obvestiti zdravnika ter odgovorno osebo - nadrejenega pri družbi - članici (ta mora obvestiti odbor za nadzor).

B  Sodelavci, ki uporabljajo javna prevozna sredstva se/si morajo:

Čim manj dotikati notranjosti javnih prevoznih sredstev.

Izogibati nepotrebni komunikaciji.

Pred prihodom na delovno mesto poskrbeti za higieno rok.

Pravila ravnanja v pisarnah:

Pogosto zračenje 2 x dnevno po 30minut.


Pogosto umivanje rok.

Pogosto razkuževanje delovnih površin.

D Usmeritve za delo sodelavk in sodelavcev, ki skrbijo za čiščenje:

 Najbolj pomembno je čiščenje kljuk in delovnih površin .

Priporočilo, da se 2x dnevno razkužijo vse kljuke v stavbi družbe (članice), če je možno tudi delovne površine – mize .

E Pravila glede sestankov

Zmanjšati število sestankov, število udeležencev in trajanje sestankov. Priporočilo glede uporabe Skype video konferenčnega sistema.

 Ustrezna izbira prostorov za sestanke. Prostori morajo biti takšni, da jih je možno prezračiti.

V primeru zbiranja na sestankih je potrebno skrbeti za 1 meter razdalje med stoli.

V primeru daljših sestankov je potrebno poskrbeti za zračenje (po 1 uri sestanka poskrbeti za temeljito prezračenje prostora).

Organizator sestanka mora v zapisniku zabeležiti kdo je bil na sestanku prisoten .

F Ravnanje v jedilnici

 V jedilnici je potrebno omejiti število udeležencev; jedilnica se zapre za zunanje obiskovalce.


V kolikor je vrsta v jedilnici, je potrebno zagotoviti razdaljo vsaj 1 meter do naslednje osebe v vrsti


Osebe, ki jejo v jedilnici ne smejo biti obrnjene drug proti drugemu.

Potrebno je urediti režim jedilnih miz v jedilnici (razdalja, pregrade).

V kolikor je možno, se za režijske delavce uredi prehrana v pisarnah (s tem se prepreči zbiranje večjega števila oseb v jedilnici).

G Upravljanje in obnašanje na javnih površinah družb (ČLANIC)

 Uporaba dvigal zgolj za invalidne osebe (dvigalo je zaprti prostor brez prezračevanja in je zelo nevaren za širjenje virusa)

Sejne sobe, ki nimajo oken, se ne uporablja za sestanke v času nevarnosti širjenja virusa 

Pred stranišča se namesti razkužila, roke se razkužijo pred in po uporabi stranišč – Ključna je higiena rok, ki jo dosežemo s pravilnim umivanjem rok (v vseh straniščih morajo biti delujoči miljniki, napolnjeni z milom) 

3. Potrebno je preveriti centralne prezračevalne naprave (če pride v centralnih napravah za prezračevanje in ogrevanje do mešanja hladnega in toplega zraka je to nevarno za širjenje virusa; v tem primeru je potrebno poskrbeti, da se sistem trenutno ne uporablja za ogrevanje!

4. Pravila glede zunanjih obiskovalcev družb (članic)


 a V največji možni meri posluževanje Skype video konferenčnih sistemov ali telefonskih konferenc.

b. Delavci zaposleni za določen čas morajo upoštevati enaka pravila kot delavci zaposleni za nedoločen čas.


c. Predhodni dogovori z morebitni obiskovalci, ter seznanitev obiskovalcev glede sprejetih ukrepov na posamezni družbi (članici). 


d. Če razmere dovoljujejo, se po podjetjih vzpostavi začasna območja za obiskovalce, glede na obstoječe razmere v vsakem podjetju. Razdelitev na dve ločeni območji, recepcijo in sprejemno območje, da je možno učinkovito ločiti obiskovalce od osebja družbe (članice).

e. Popolna prepoved obiskovanja proizvodnjih prostorov s strani zunanjih obiskovalcev.

f. Zdravstveno stanje obiskovalcev, kot tudi podatek ali so bili v zadnjem mesecu dni na katerem od območij epidemije korona virusa ali pa v zadnjem mesecu dni v stiku z okuženo osebo, je treba vnaprej preveriti (pred prihodom obiskovalca).

g. Pred vstopom obiskovalca mu morajo na vsakem vhodu izmeriti telesno temperaturo in narediti zabeležko o obisku, ki vsebuje: ime, spol, identifikacijsko številko, ali obstaja visoka pojavnost korona virusa na območju, od koder obiskovalec prihaja, ali je bil v stiku z obolelimi itd. Vsak obiskovalec mora dobiti zaščitno masko.

h. Vsi obiskovalci (primer: vozniki tovornjakov), ki prihajajo od zunaj, morajo ostati v svojih vozilih (v kolikor je to mogoče), prejeti zaščitno masko in opraviti merjenje telesne temperature na vhodu. Vsa dokumentacija mora biti urejena takoj, na vseh lokacijah imajo prednost. Osebje vključeno v razkladanje in nakladanje mora po postopku upoštevati ustrezno higieno rok.

i. Odgovorna oseba, ki mora poskrbeti za informiranje strank o nujnem ravnanju in režimu glede vstopa v podjetje, je direktor poslovne / organizacijske enote .


5. Jasna pravila glede službenih poti

a. Prepoved službenih potovanj na območja resne epidemične ogroženosti.

b. Prepoved službenih potovanj v Italijo, Francijo, Nemčijo, Španijo, Avstrijo ter druge evropske države, ki se soočajo z izbruhom virusa.

c. Dodatno so prepovedana vsa druga službena potovanja do preklica. Če so potovanja nujna in bi njihova odpoved lahko povzročila resno gospodarsko škodo jih mora odobriti Odbor za nadzor.

d. Vsem zaposlenim (vključno z družinskimi člani), ki imajo zasebne načrte glede potovanj v tujino, zaradi njihove varnosti odsvetujemo potovanja.
Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.