Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: Ravnanje z odpadki v času krize s koronavirusom

Dokument nudi smernice z ozirom na zagotavljanje visokega nivoja zaščite človeškega zdravja in okolja. Temelji na posvetovanju s strokovnjaki ter ključnimi deležniki za odpadke iz držav članic. Obsega področje ravnanja s komunalnimi odpadki, odpadki v zdravstvenih ustanovah ter varnost in zdravje delavcev, ki delajo v obratih ravnanja z odpadki.

Ustrezno ravnanje z odpadki je izredno pomembno za človeško zdravje, zato je nadaljevanje dela storitev, ki se ukvarjajo z ravnanjem ter ločenim zbiranjem odpadkov, zavarovano v skladu s pravom EU. Preprečevane motenj ločenega zbiranja odpadkov je pomembno, saj je potrebno poskrbeti, da infrastruktura za obdelavo odpadkov ne bo preobremenjena, s čimer bi ustvarili dodatna zdravstvena tveganja. Urnik zbiranja se zaradi pomanjkanja delavcev lahko priredi, ne sme pa se popolnoma ustaviti.

Ravnanje s komunalnimi odpadki: V skladu z ECDC (Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni) trenutno ni dokaza, ki bi nakazoval, da so standardni postopki ravnanja z odpadki nevarni ali neučinkoviti iz vidika povečanega tveganja za okužbo s COVID-19 ali da so gospodinjski odpadki vir prenosa SARS-CoV-2.

Za obdobje 2014 – 2020 so države članice iz Kohezijskega sklada prejela sredstva, namenjena ravnanju z odpadki, pri čemer do konca leta 2019 31 % teh sredstev še ni bilo namenjenih specifičnim projektom. Kot odziv na trenutno krizo je Komisija pripravila Investicijsko iniciativo za odziv na koronavirus. Kot del te iniciative bodo sredstva kohezijske politike mobilizirana, da bodo zagotavljala takojšnjo likvidnost državnih proračunov. Tako bodo države bolj fleksibilne pri premeščanju finančnih virov in bodo sredstva iz Kohezijskega sklada lahko porabile za najbolj nujna področja ravnanja z odpadki.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.