Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Novice


Arhiv: Vabilo na delavnico projekta EntreCompFood

 

 

 

 

Z delavnico želimo vzpostaviti dialog med ključnimi deležniki in oblikovati skupno vizijo izzivov in priložnosti za vpeljavo kompetenčnega okvirja EntreComp v agroživilstvu na nacionalni ravni. Identificirali bomo ključne izzive, s katerimi se soočajo različni členi agroživilske verige na področju podjetniških kompetenc.

 

V okviru kompetenčnega okvirja EntreComp za podjetništvo smo že identificirali ključne kompetence: ustvarjalnost, vizija, etično in trajnostno razmišljanje, motiviranost in vztrajnost, vključevanje virov, sodelovanje in izkustveno učenje, na katerih bomo dalje definirali konkretne prednosti in pomankljivosti ter na podlagi dobrih praks izoblikovali ideje za spremembe in nove učne priložnosti za spodbujanje podjetniškega razmišljanja, tako v izobraževanju za mlade kot tudi v vsebinah za vseživljenjsko učenje.

 

Delavnica predstavlja odlično priložnost za soočenje mnenj različnih deležnikov s področja kmetijstva, hrane in prehrane (izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, študentov, start-upov, agro-živilskih podjetij, zaposlovalcev, političnih odločevalcev,...).

 

Poudarek razprave bo na:

  • izkušnjah deležnikov z identificiranimi EntreComp kompetencami, pri študentih in zaposlenih v agroživilstvu,
  • prednostih, priložnostih, slabostih in nevarnostih, ki jih lahko pričakujemo pri vpeljavi kompetenčnega okvirja EntreComp  v obstoječe sisteme,
  • idejah za spremembe in novih učnih priložnostih, ter konkretnemu doprinosu posameznih deležnikov.

Vaše mnenje bo v veliko pomoč pri opredelitvi nadaljnih aktivnosti skupnosti sodelovanja v okviru projekta EntreCompFood, ki bodo v korist vsem členom agroživilske verige, pri pridobivanju potrebnih kompetenc z namenom spodbujanja podjetništva.

 

Vljudno vas prosimo, da najkasneje do 30.10 izpolnete prijavnico na tej povezavi in s tem potrdite svojo udeležbo na delavnici.  Oglejte si tudi PROGRAM delavnice.

Natančne tehnične informacije boste prejeli v tednu pred delavnico.


 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.