Zapri

Stališča in komentarji


Nove kompetence: vključevanje tehničnega pouka, podjetništva in logike na vseh ravneh izobraževanja

Problem s  kadri, še  posebej  s  poklicnim  izobraževanjem, je  problem  celotne  EU, zato ima  EU  poseben  akcijski  načrt,  v  okviru  tega  med  drugim poteka    v  novembru  poseben  teden poklicnih  kompetenc, namenjen po  vsej  EU  promociji poklicnega  izobraževanja  in  usposabljanja http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261 Na  eni  strani  se  ubadamo s  še  vedno  veliko  brezposelnostjo, na  drugi  pa  z  pomanjkanjem  kadrov  in neustreznimi  kompetencami. Najbolj deficitarni poklici  v tem  trenutku so: voznik, kovinar, gradbeniki, monter, natakar, osebne  storitve, tehnik, strojni in elektro inženir, računalničar, zdravnik…. Napovedi pa  so, da  bodo  jutrišnje kompetence predvsem kot: mehatronik, inženir, programer in  računalničar, osebne storitve, gradbenik, digitalna znanja, teamsko delo, reševanje  problemov, razvoj.

 Z  aktivnostmi na  področju rednih izobraževalnih programov za  mlade, predvsem  s  promocijo tehničnih  poklicev in možnosti  zaposlovanja  smo dosegli, da  se  je struktura  vpisa  v  srednje  izobraževanje  ter  višje  in  visoko šolsko  izobraževanje  v   zadnjih  letih  izrazito  popravila. Tako je   v   letu šolskem letu 2017/2018 v prvi  letnik srednješolskega  izobraževanja   vpisanih 33%  generacije  v splošne  gimnazije, 41% v  srednjetehnične strokovne, 23% v poklicne šole  ter 3 %  v   nižje  poklicne  izobraževalne  oblike. Še  pred  petimi  leti  se  je  v  gimnazije  vpisovalo  večji  delež  generacije  kot  v  srednje tehnične  programe.

V  zadnjem  obdobju  se  spreminja  tudi  odnos  do  praktičnega  izobraževanja  v  podjetjih, ki se  povečuje, 20%  kurikuluma  je  odprtega, kar  pomeni, da nastaja (lahko)  v  sodelovanju  s  socialnimi  partnerjih. V  višješolskih  programih  je  predvideno 800 ur praktičnega  izobraževanja  v  podjetjih. Država  sofinancira  usposabljanje  mentorjev, vendar  pa  kljub  sistemski  umestitvi  zbornic  v  izvajanje strokovnih aktivnosti na področju poklicnega  strokovnega  izobraževanja na  srednji  in  višji  razen  v  sistemu  vajeništva ni  umeščena  v sklop  tistih  organizacij, ki  zaradi  svojih  zakonskih  nalog  pridobijo  tudi javna  sredstva – gre  predvsem  za  verifikacijo  učnih  mest, za koordinacijo usposabljanja mentorjev, razvoj  in evalvacijo  programov itd.

 

 

Fotogalerija