Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Tudi z »Junckerjevim« potencialom v Sloveniji preveč mečkamo!

Makroekonomski položaj Slovenije je sicer v zadnjih četrtletjih relativno ugoden, vendar nam to ne dovoljuje nikakršnega zadovoljstva. Vzrokov za boljše razmere namreč ne gre iskati v odličnem vodenju države in visoki domači potrošnji, temveč je trenutna gospodarska rast v prvi vrsti posledica visoke rasti izvoza zaradi za nas (trenutno) ugodnih razmer na tujih trgih. Domača potrošnja je namreč še vedno precej šibka, velikih investicij ni na vidiku, politika pa svojih obvez in nalog še vedno ni zadovoljivo opravila!

Arhiv: Zbiramo vaše predloge za Manifest industrijske politike

Po ustanovitvi strateške skupine Slovenija 5.0 že zbiramo predloge za Manifest industrijske politike. GZS ga bo objavila na Vrhu slovenskega gospodarstva 20. oktobra 2015 na Brdu pri Kranju. Strateška skupina Slovenija 5.0 je bila ustanovljena 15. julija.