Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Za koga dela Vlada? Za delavce ali zase?

Delavec, ki prejema minimalno plačo, bo ob upoštevanju redefinicije minimalne plače in ob predpostavki, da tretjino delovnega časa opravi v času, ko mu pripada 50% dodatek, prejel 59,27 evrov več kot doslej. Država pa bo od njegovega dela pobrala 90,57 evrov več.

So to samo prazne besede in obljube…..

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo bili prijetno presenečeni, ko smo v petek zvečer poslušali predsednika Vlade RS, gospoda Mira Cerarja. Njegove besede so bile pravi balzam na rane, ki smo jih dobili v zadnjih mesecih prepričevanja, da je redefinicija minimalne plače za gospodarstvo nesprejemljiva, saj je neposredna grožnja številnim delovnim mestom v dejavnostih z nizko dodano vrednostjo.

Arhiv: PTZ uspešna pri direktivi o samozaposlenih trgovskih zastopnikih

Podjetniško trgovska zbornica pri GZS je kot članica mednarodnega združenja trgovskih agentov IUCAB, skupaj z drugimi članicami, uspela doseči ohranitev Direktive Sveta z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih (86/653/EGS).

Arhiv: V Mariboru subvencije obresti za posojila

V začetku septembra je bil objavljen tretji razpis za subvencioniranje obrestne mere za komercialne kredite v vrednosti 1,6 milijona evrov iz naslova programa za spodbujanje konkurenčnosti za Maribor z okolico. Ukrep izvaja razvojna agencija. Da so sredstva prišla v Maribor, pa je precej zaslužna tudi Štajerska gospodarska zbornica.

GZS o proračunu: To je tvegana ekonomska politika!

Vlada RS naj zagotovi pogoje, da bo več zaposlenih v gospodarstvu, tudi mladih. Ne pa da napoveduje še več zaposlenih in še večjo maso plač v javnem sektorju.

Prevozniki brez jasnih informacij ujeti v zastojih

Prevozniki nas urno opozarjajo na vse večje zastoje in dolge čakalne dobe na številnih mejnih prehodih Slovenije, Hrvaške in Srbije, pa tudi na nemško - avstrijskih mejah. Nekateri slovenski tovornjaki stojijo v zastojih že 23 ur, kar ogroža ne le pravočasno dobavo blaga, temveč povzroča tudi vse več nevšečnosti prizadetim voznikom.

Gospodarstvo in delavci so skupaj ujetniki pogajanj Vlade RS in sindikatov javnega sektorja

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo presenečeni nad današnjo novico, da je Stranka modernega centra navkljub jasnim signalom iz gospodarstva odločno »za« redefinicijo minimalne plače, v zameno pa napoveduje določene ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti. Zaradi dviga minimalne plače bodo lahko številna delovna mesta izgubljena, ogrožen pa tudi obstoj nekaterih podjetij.

Arhiv: Manifest industrijske politike v sklepni fazi

Na GZS smo do konca avgusta prejeli številne predloge za Manifest industrijske politike. O njem bodo 15. septembra razpravljali člani izvršilnega odbora strateške skupine Slovenija 5.0, ki deluje v okviru GZS. Kot je znano, bo GZS dokument objavila na letošnjem Vrhu slovenskega gospodarstva, ki bo 20. oktobra na Brdu pri Kranju.

Gospodarska rast v višini 3 % odpira Pandorino skrinjico!

Lanskoletna realna gospodarska rast je bila nad našimi pričakovanji. To nas sicer navdaja z optimizmom, vendar se je treba zavedati, da je v prvi vrsti posledica izvoznih aktivnosti in visoke rasti črpanja evropskih sredstev za namene obnove lokalne infrastrukture. Zato moramo biti v prihodnje zmerni in racionalni pri javni porabi, saj bo zgolj sprostitev zavez po ZUJF prinesla dodatne obremenitve proračuna. Slovenija mora ohraniti oba ključna cilja: postopno zmanjševanje javnega dolga in zagon gospodarstva preko davčnih in administrativnih razbremenitev.