Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Ne raste samo BDP, ampak rastejo tudi plače

Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da so plače že lani rasle, rastejo pa tudi letos, in to ne le nominalno, temveč tudi realno.

Država ukinja možnost, da državljan opravi več postopkov na enem mestu in ne ščiti državljanov pred prevarami z manipulacijo kilometrskih števcev

Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili, ki deluje v okviru GZS-Podjetniško trgovske zbornice, z zaskrbljenostjo ugotavlja, da država neutemeljeno ukinja registracijske organizacije in ni pripravljena sprejeti učinkovitih, sorazmernih, odvračilnih nediskriminatornih ukrepov, da bi preprečila manipulacije števcev v vozilih. Z neustrezno ureditvijo področja bo državljanom povzročila dodatne poti in nanje prenesla breme goljufov, ki se okoriščajo z manipulacijo kilometrskih števcev v vozilih.

Za drugi tir, z doping kontrolo

Za drugi tir, z doping kontrolo

V Sloveniji se mnenja o ustreznosti zakona o gradnji drugega tira močno krešejo. Čeprav je med člani naše zbornice kar nekaj pomislekov, posebej med prevozniki, ki bodo dodatno obremenjeni, pa smo se odločili, da aktivno podpremo referendumsko kampanjo.

Investicija v drugi tir je strateškega pomena

GZS podpira vladni projekt izgradnje drugega tira, obenem pa od zdajšnje in naslednjih vlad pričakuje transparentno, kakovostno in racionalno izvedbo, s ciljem čim manjše obremenitve javnih financ oziroma davkoplačevalcev.

Po britanskih volitvah: funt ponovno nižje

Britanski potrošniki plačujejo ceno negotovosti z nižjo realno rastjo plač. Marca so bile te medletno nižje za pol odstotka. Verjetno je, da se bo ta trend nadaljeval.

Visoka gospodarska rast: čas za proticiklične ukrepe

Potrošniki, gospodarstveniki in investitorji so najbolj optimistični v zadnjem desetletju. Čas za izpolnitev obljub o vodenju proticiklične javno-finančne politike je tu. Javni dolg je še vedno pri 80 % BDP-ja, za plačilo obresti namenjamo več kot 1 mrd EUR, ki bi jih lahko namenili spodbudam novim investitorjem ali davčnim razbremenitvam.

Visoko strokovni kadri: vlada jih je lani razbremenila, letos bi jih dodatno obremenila

Predlog ministrstva za zdravje v veliki meri izničuje dohodninske učinke pri visoko strokovnih kadrih, ki jih je prineslo lansko davčno prestrukturiranje. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) opozarja, da je to korak nazaj od obljub o razvojno naravnan kadrovski in dohodninski politiki.

Slovenska podjetja bi lahko bolj uporabljala alternativne vire financiranja

Ljubljana, 30. maja 2017 – Na trgu so na voljo različne oblike financiranja naložb, ki jih v Sloveniji še vedno premalo izkoriščamo, pa tudi različne vzpodbude za investitorje. Seveda pa morajo biti projekti kakovostno pripravljeni, so se strinjali udeleženci današnje Velike investicijske konference, na kateri so razpravljali predvsem o možnostih financiranja s sredstvi EU in Evropske investicijske banke (EIB) ter o predlaganih novih spodbudah za investitorje, ki jih vključuje Naložbeni načrt za Evropo preko t.i. EFSI sklada" ter predlog novega zakona o spodbujanju investicij. Dogodek je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) skupaj s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji.

Slovenija potrebuje celostno politiko za spodbujanje investicij

Gospodarstvo potrebuje dolgoročno stabilno in predvidljivo trajnostno in konkurenčno okolje, je povedal Vojmir Urlep na današnjem 2. Vrhu podjetij v tuji lasti. Na dogodku, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) skupaj s Forumom tujih investitorjev v Sloveniji (strateška skupina GZS - SFIF) in Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, so definirali predloge prednostnih ukrepov za privabljanje investicij.

2. tir: vprašanje za 1 mrd. +/‒300

Projekti nacionalnega interesa so tisti, ki jih zasebni sektor zaradi kompleksnosti, velikosti investicije, dolgega obdobja odplačevanja in nizke donosnosti ni pripravljen ali sposoben izpeljati. Prav pri prometni infrastrukturi pa je pomembna vloga centralne države, saj učinkovita infrastruktura omogoča razvoj hitre transportne poti in spodbuja razvoj gospodarstva.