Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Magna: priložnost za partnerski okoljski monitoring

GZS poziva morebitne pritožnike, naj sprejmejo ponudbo Magne Steyr o okoljskem monitoringu in naj ne ogrožajo investicije. S tem bi v Sloveniji lahko razvili pomemben okoljevarstveni standard.

Digitalizacija za MSP

V okviru agend GZS za digitalizacijo je bil prav na GZS v začetku julija organiziran prvi forum Slovenske digitalne koalicije (SDK) – digitalna.si.

Umaknjen diskriminatorni razpisni pogoj

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je še pred kratkim v razpisih uporabljalo sporni »izključitveni« pogoj, po katerem prijavitelji, zaradi neupravičene uporabe sredstev, niso smeli biti v sporu z MGRT ali s SPIRIT v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis, in sicer do pravnomočnosti odločitve sodišča.

Pogrebna dejavnost še naprej po visokih standardih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je sprejelo Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti.