Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Rast: 3 razlogi, zakaj je previdnost nujna

Slovenska gospodarska rast z zamikom približno leta dni sledi evropski. Čas je za proti-ciklično delovanje državnega proračuna oziroma za ustvarjanje proračunskih presežkov in zahtevnih strukturnih reform.

Uresničeni predlogi iz agend GZS

Vlada je objavila deveto poročilo o uresničevanju predlogov gospodarstva za izboljšanje poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti.

Arhiv: V začetku aprila tudi investicijska konferenca

Vrh podjetij v tuji lasti bo 3. aprila, ob njem pa bo tudi investicijska konferenca, ki bo posvečena naložbam v podjetjih. Pričakujemo goste iz evropskih ustanov, Evropske komisije in Evropske investicijske banke.

Renesansa malih trgovcev

V letu 2016 je bil oblikovan strateški dokument »VERIGA ZMTS / Kupujem lokalno« in izpeljanih nekaj aktivnosti ZMTS – Združenja malih trgovcev Slovenije pri PTZ GZS.

5 razlogov proti jurišu na plače

Zakaj juriš na plače ni ne korekten, ne pregleden in ne pameten?

Koliko računov za politične napake še?

Breme prednostnega dispečiranja bo v večini ponovno nosilo gospodarstvo, 25 % pa gospodinjstva. En evro na gospodinjstvo mesečno v podjetjih pomeni tudi do nekaj 100.000 € dodatnih stroškov letno.

Vrh podjetij v tuji lasti o spodbujanju investicij

V kratkem naj bi prišel v javno razpravo predlog novega zakona o spodbujanju investicij.

Arhiv: Test učinkov na gospodarstvo razširjen

Denar ne raste v bankomatih, 2

Ekonomist dr. Maks Tajnikar se v svojem prispevku, objavljenem 7. februarja na str. 13 v Dnevniku, sklicuje na moj komentar z naslovom Denar ne raste v bankomatih (Nepreslišano, Dnevnik, 6. februar).

Raje imam policiste kot ekonomiste

Najnovejše teze medijsko zelo zastopanih profesorjev ekonomije mnoge, ki delamo z realnim gospodarstvom, čudijo. Vtis ni le takšen, da gledajo s Kardeljeve ploščadi gospodarstvo zelo od daleč, temveč tudi, da necelovite podatke prilagajajo svojim vnaprej postavljenim tezam. Zadnji takšni primeri so izjave profesorjev dr. Jožeta Mencingerja, dr. Maksa Tajnikarja in dr. Jožeta P. Damijana.