Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Napovedana sprememba zakona o medijih bo drastično podražila poslovanje radijskim programom

Ljubljana, 27. januar 2016 - Združenje radiodifuznih medijev, ki deluje v okviru Medijske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije, ostro nasprotuje Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih. Že nekaj časa opozarjamo, da je medijska panoga, še posebno pa radijski in televizijski programi sredi globoke krize, ki se še zaostruje in otežuje delovanje medijev, zlasti z čedalje bolj rigorozno zakonodajo.

Hitreje do posodobljenega okoljevarstvenega dovoljenja

25. decembra 2015 je začela veljati nova Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. list RS, št. 103/15), s katero se v slovenski pravni red prenaša del vsebine direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah.

Prednosti nove kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

V novi kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti je med najpomembnejšimi dogovor o prerazporeditvi obsega letnega delovnega časa na 12 mesecev.

GZS o manifestu s številnimi ministri

Gospodarska zbornica Slovenije se je na temo opredelitve do Manifesta industrijske politike v zadnjih dneh sestala z ministri Alenko Smerkolj, Anjo Kopač Mrak, Borisom Koprivnikarjem, Zdravkom Počivalškom, Maja Makovec Brenčič, te teme pa smo se dotaknili tudi na srečanju z ministrom Petrom Gašperšičem.

GZS o manifestu s številnimi ministri

Gospodarska zbornica Slovenije se je na temo opredelitve do Manifesta industrijske politike v zadnjih dneh sestala z ministri Alenko Smerkolj, Anjo Kopač Mrak, Borisom Koprivnikarjem, Zdravkom Počivalškom, Maja Makovec Brenčič, te teme pa smo se dotaknili tudi na srečanju z ministrom Petrom Gašperšičem.

Gospodarstvo nestrpno pričakuje opredelitev do Manifesta industrijske politike

Ura resnice se bliža, je generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Samo Hribar Milič komentiral rok (konec januarja), do katerega se morajo ministrstva po sklepu treh odborov državnega zbora izreči glede predlaganih ukrepov Manifesta industrijske politike.

Posledica morebitnega razpada Schengena na transport in turizem

V kolikor bi vsak tovornjak za prečkanje meje potreboval zgolj uro več, bi to slovenskemu gospodarstvu pomenilo vsaj 8 mio evrov več stroškov. Če bi se zgolj vsak deseti Italijan in Avstrijec odločila, da zaradi daljšega potrebnega časa za prečkanje meje ne bi obiskala Slovenije, bi to pomenilo več kot 55 mio evrov turističnega izpada letno. Za slovensko gospodarstvo je pomembno, da država podpre vse rešitve na evropski ravni, ki krepijo varnostno situacijo na zunanjih mejah ter zaščiti interese slovenskega gospodarstva na notranjih mejah.

Nižji stroški zemljišč v Novi Gorici

Na Območni zbornici Severne Primorske so z Mestno občino Nova Gorica dosegli dogovor, da se zniža obremenitev (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) za segment gospodarstva, industrijskih in skladiščnih dejavnosti.

»Kravja kupčija« na plečih lesarjev

Slovenska lesnopredelovalna industrija je vseskozi podpirala zakon o upravljanju gozdov v lasti RS, saj je pričakovala boljšo oskrbo s hlodovino kot doslej. Vendar opozarja, da je novo državno podjetje nujno ustanoviti čimprej, saj bo sicer oskrba lesnopredelovalnih podjetij s hlodovino po prenehanju veljavnosti koncesij konec junija 2016 ogrožena. Ob tem ostro protestira proti današnji odločitvi v DZ, ki bi temu podjetju omogočila tudi predelavo lesa. To bi pomenilo hudo nelojalno konkurenco s strani države!

Padec cene nafte: blagoslov ali finančni 11. september?

Pri zdajšnji ceni nafte večina proizvajalcev ne krije marginalnih stroškov črpanja, zato lahko cene v območju 20-40 USD označimo bolj kot ne za začasne. Lahko pa kljub temu ostanejo nizke še nekaj časa. Slovenija trgovinsko sicer ni močno izpostavljena do držav, ki jih lahko prizadene naftni šok. Vendar to ne pomeni, da morebiten šok ne bi posredno prizadel naših izvoznikov.