Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


GZS pozdravlja sprejem novele Obrtnega zakona

GZS: ZA sprejem novele Obrtnega zakona

GZS proti objavi davčnih neplačnikov

GZS: Poziv k spoštovanju referendumske odločitve