Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Register podjetij z dodano vrednostjo

Gospodarska zbornica Slovenije je oblikovala predlog za pospešitev zaposlovanja tujcev v podjetjih z visoko dodano vrednostjo, kar je v skladu z dokumentom Nastavki za razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25.