Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Na Vrhu malega gospodarstva o zavezah Vlade in Junckerjevem planu

Letošnji Vrh malega gospodarstva bo 12. maja. Znani so prvi obrisi programa. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo izbralo deset prednostnih ukrepov iz AgendeMG 2014, ki jih namerava uresničiti do maja 2016. Obenem bodo na letošnjem Vrhu malega gospodarstva predstavljane spremembe pri dostopu mikro, malih podjetij in podjetnikov do financ. Roger Havenith, vodja enote za finančne instrumente pri generalnem direktoratu za gospodarske in finančne zadeve Evropske komisije, pa bo predstavil, kaj si malo gospodarstvo lahko obeta od Junckerjevega naložbenega plana.

GZS: letošnja rast BDP zelo težko nad 2 %

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujemo, da bo gospodarska rast v letošnjem letu znašala okoli 1,5 %, morda tudi nekoliko več, zelo težko pa nad 2 %. Ekonomska politika mora zaradi še vedno velikih negotovosti sprejeti ukrepe za večjo konkurenčnost poslovnega okolja in brzdati javno porabo.

Arhiv: Strateška skupina podjetij v tuji lasti

Predstavniki podjetij v tuji lasti so na prvem skupnem srečanju, 10. marca, predlagali formalno ustanovitev strateške skupine pri GZS. Namen te skupine bo s svojimi izkušnjami deliti dobre prakse in predlagati spremembe za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji. Cilj te strateške skupine in GZS bo prispevati k večji privlačnosti blagovne znamke Slovenije za vlagatelje. Slovensko poslovno okolje namreč v globalni tekmi tekmuje za čim večjo pogačo investicij in čim večjo konkurenčnost gospodarstva s poslovnimi okolji v drugih državah.

Natura 2000 za Slovenijo ni problem, če skupaj z Evropsko komisijo zagotovi gospodarne pogoje za njeno izvajanje.

Natura 2000 za Slovenijo ni problem, če skupaj z Evropsko komisijo zagotovi gospodarne pogoje za njeno izvajanje.

Za čiste račune v javnem sektorju

Za čiste račune v javnem sektorju

GZS: Ni čas za podivjane apetite

GZS: Ni čas za podivjane apetite

Arhiv: Na Vrhu slovenskega gospodarstva o Sloveniji 5.0

Upravni odbor GZS se je seznanil z izhodišči za industrijski manifest 2015 – Slovenija 5.0. Evropska komisija je lani članice opozorila, naj prepoznajo pomen industrije za kreiranje delovnih mest in rast. Na GZS zaznavamo, da obstaja v Sloveniji veliko pomanjkanje razprave in predlogov ukrepov v zvezi z razvojem predelovalne industrije in z njo povezanimi storitvenimi dejavnostmi, ki največ prispevajo k slovenskemu izvozu.