Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Za pregleden in strateško koristen umik države iz gospodarstva

Za pregleden in strateško koristen umik države iz gospodarstva

Arhiv: Serija sestankov GZS z ministri

Gospodarska zbornica Slovenije je ta teden začela s serijo sestankov z ministri Vlade RS, na katerih odpira tematike iz agend in obenem druge aktualne tematike. Na sestankih sodelujejo tudi predstavniki zbornic in združenj. Včeraj smo se sestali z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen. V petek je prvi redni mesečni sestanek z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom. Prihodnji teden se bomo sestali z Borisom Koprivnikarjem, ministrom za javno upravo, in ministrico za izobraževanje, znanost in šport Stanko Setnikar Cankar. Teden pozneje pa še z Goranom Klemenčičem, ministrom za pravosodje, in Dejanom Židanom, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

GZS preučuje učinke ukrepov Vlade RS