Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Socialni sporazum: Ministrica, čas je za dejanja.

Socialni sporazum: Ministrica, čas je za dejanja.

Arhiv: GZS snuje Industrijski manifest

GZS bo v sredo na upravnem odboru predstavila izhodišča za Industrijski manifest. V njem bomo analizirali stanje v slovenski industriji, predvsem pa predlagali ukrepe za njeno revitalizacijo in višjo konkurenčnost na globalnih in domačem trgu. Industrijski manifest bo tesno povezan tudi s prizadevanji GZS, da bomo v Sloveniji izvajali strategijo pametne specializacije tako, da bomo razvojno podprli programe, s katerimi bomo čim bolj konkurenčni na trgu. To bi moral biti glavni cilj strategije pametne specializacije, tako kar zadeva industrijo, ki je pretežni izvoznik, kot tudi celotno gospodarstvo. Brez tesnega sodelovanja snovalcev strategije pametne specializacije s tistimi gospodarstveniki, ki najbolje prodajajo svoje izdelke na trgu in zato najbolje poznajo tudi trende za prihodnost, ne bomo mogli učinkovito investirati razvojnega denarja. Industrijski manifest bo predvidoma objavljen v marcu.

Podpisan socialni sporazum – igra z ničelno vsoto

Arhiv: Predlog o zavezništvu z MGRT

Na prvem rednem sestanku predstavnikov GZS z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom in njegovimi sodelavci smo se dogovorili za skupno sodelovanje pred Vrhom malega gospodarstva.