Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Gospodarska zbornica Slovenije protestira

Spodnje protestno pismo generalne direktorice GZS mag. Sonje Šmuc v zvezi z včerajšnjo izjavo Luke Mesca smo posredovali tudi Državnemu zboru RS in koalicijskim strankam.

Oblikovanje strategije izvoza na nacionalni ravni

Podpora digitalizaciji malih in srednjih podjetij

Podpora celotnemu RR procesu: programi za povezovanje gospodarstva in znanosti, ki izhajajo iz strategije pametne specializacije naj pokrivajo TRL 1-9

Trenutni trend na področju R&R dejavnostjo je zniževanje sredstev. Ta trend je treba obrniti.