Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Ob robu razsodbe arbitražnega sodišča

Na predvečer razkritja arbitražne odločitve o ureditvi meje med Slovenijo in Hrvaško, ki zaposluje in vznemirja medije in javnost želimo opozoriti na ključna dejstva, ki opredeljujejo slovensko hrvaške gospodarske in poslovne odnose.

Kljub gospodarski rasti vse večji zaostanek v produktivnosti

Slovenska gospodarska rast bo na dolgi rok vzdržna le z rastjo produktivnosti, tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Po produktivnosti dela na delovno uro dosegamo manj kot 80 % povprečja EU (2015), kar je 3 odstotne točke manj kot pred desetletjem.

Za celostno politiko spodbujanja investicij

Končno GZS v zakonu o podpori podjetništvu

Državni zbor je potrdil novelo Zakona o podpornem okolju za podjetništvo.

Po britanskih volitvah: funt ponovno nižje

Britanski potrošniki plačujejo ceno negotovosti z nižjo realno rastjo plač. Marca so bile te medletno nižje za pol odstotka. Verjetno je, da se bo ta trend nadaljeval.

Visoka gospodarska rast: čas za proticiklične ukrepe

Potrošniki, gospodarstveniki in investitorji so najbolj optimistični v zadnjem desetletju. Čas za izpolnitev obljub o vodenju proticiklične javno-finančne politike je tu. Javni dolg je še vedno pri 80 % BDP-ja, za plačilo obresti namenjamo več kot 1 mrd EUR, ki bi jih lahko namenili spodbudam novim investitorjem ali davčnim razbremenitvam.