Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Vlada tudi v odstopu snedla besedo

Coca cola širom Irana, Slovenija pa brez ambasade