Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Učinki zdravstvene reforme nejasni

Ali več denarja za zdravstvo pomeni tudi rešitev ključnih problemov? Zdravstvena reforma naj bi po obljubah ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc skrajšala čakalne vrste. Ali to pomeni, da bo zdravstvo bistveno bolje organizirano?

Nadzor na schengenskih notranjih mejah zavira konkurenčnost evropskega gospodarstva

Današnje priporočilo Evropske komisije, da za tri mesece podaljša začasni nadzor na nekaterih notranjih mejah v petih državah EU – med drugim tudi na meji med Avstrijo in Slovenijo, nikakor ne prispeva k ohranitvi in krepitvi konkurenčnih prednosti EU. Še naprej spodkopava temelje enotnega sistema EU in njenih vrednot, namreč prost pretok ljudi, blaga in storitev ter kapitala.

GZS aktivno vključena v SRIP

Ljubljana, 26. januarja 2017 – Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v kot prijavitelj prejela sklepa o dodelitvi sredstev dvema strateško – inovacijskim partnerstvom (SRIP), poleg tega sta sklep dobili še Štajerska gospodarska zbornica in Turistično gostinska zbornica Slovenije kot sestavna dela sistema GZS. GZS bo v ostalih sripih aktivno sodelovala.

Zakon o investicijah intenzivno v pripravi

Po objavi kanadskega avtomobilskega giganta Magna International, da bo začela s prvo fazo investicije v Sloveniji, to je ličarskega obrata, se intenzivno pripravlja tudi zakon o spodbujanju investicij.

Končno premik na severu 3. razvojne osi

Vlada Republike Slovenije je po dolgoletnih prizadevanjih Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice (SŠGZ) sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug.

Višje sofinanciranje živilskih podjetij

2 mio evrov na živilsko podjetje se je zvišal prag sofinanciranja, sporočajo iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

Ublaženo zvišanje cestnin

Vozila EURO V EEV se bodo vključila v razred z EURO VI, ki bodo deležna manjšega zvišanja, kot bi ga bila deležna sicer, če bi ostala skupaj v razredu z EURO V.

Višja stroškovna cena pri javnih prevozih potnikov

Pogajanja za opravljanje gospodarske javne službe prevoza potnikov v sistemu IJPP so se zaključila uspešno.

Zaživele Smernice za javno naročanje gradenj 1.0

Enotnejši pogoji za delovanje šol vožnje