Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Podjetja spodbujajo vlado, da večji del nagrade za uspešnost dobijo zaposleni

Zato je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ministrstvu za finance poslala predlog, po katerem bi podjetja lažje izplačala višji regres in 13. plačo.

Vprašljiva vzdržnost rasti med 4 in 5 %

Ocene gospodarske rasti se dvigujejo že vse od novembra 2016. Ključen razlog za dvig napovedi so tako tekoči podatki o gospodarski dinamiki kot izrazit optimizem izvoznikov, potrošnikov in gradbenikov, ki je na 10-letnem vrhu. Toda rast se lahko kmalu upočasni.

Za drugi tir, z doping kontrolo

Za drugi tir, z doping kontrolo

V Sloveniji se mnenja o ustreznosti zakona o gradnji drugega tira močno krešejo. Čeprav je med člani naše zbornice kar nekaj pomislekov, posebej med prevozniki, ki bodo dodatno obremenjeni, pa smo se odločili, da aktivno podpremo referendumsko kampanjo.

Vrh slovenskega gospodarstva v znamenju treh generacij

V naslednjih dneh se bodo začele intenzivne priprave na letošnji Vrh slovenskega gospodarstva, ki bo 22. novembra na Brdu pri Kranju.

7,5 mio evrov za digitalizacijo MSP

MGRT je objavil javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018.

Nov izobraževalni center v Postojni

V Postojni so odprli Izobraževalni center sodobnih tehnologij (ICST). Gre za investicijo, vredno 2 mio evrov, pri kateri je GZS sodelovala od začetka.

Obdelava bioloških odpadkov mora ostati tržna dejavnost

Na GZS smo presenečeni, da je v predlogu novele zakona o varstvu okolja obdelava bioloških odpadkov iz gospodinjstev predvidena kot obvezna lokalna gospodarska javna služba.

Konferenca o dobrih praksah

28. in 29. septembra, bo na GZS v organizaciji Zbornice elektronske in elektro industrije konferenca »Dan najboljše prakse 2017«.

Nepremičninska kolektivna pogodba velja za vse upravnike

GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami (ZPN) je uspelo s pobudo za ugotovitev razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, sklenjene dne 9. 9. 2016, na vse delodajalce v dejavnosti 68.320

Septembra izplačila raziskovalcem

Na podlagi javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 so bile podpisane pogodbe z upravičenci, sredstva pa razdeljena.