Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


GZS pozdravlja sprejem Zakona o množičnem vrednotenju na Vladi

Sprejem tako pomembne odločitve še v letu 2017 omogoča uveljavitev posodobljenega sistema množičnega vrednotenja, posledično pa bo mogoče davčno reformo nepremičnin uveljaviti vsaj v začetku novega mandata vlade. Odlog za nadaljnji dve ali tri leta bi pomenil, da bi padli že v obdobje pred drugimi naslednjimi parlamentarnimi volitvami.

Papir, kovine in kosovni odpadki tudi nekomunalnim družbam, vpisanim v evidenco

Pri sprejemanju Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov je bila na pobudo gospodarstva uvedena izjema od obvezne uporabe javne službe zbiranja, in sicer lahko izvirni povzročitelj iz dejavnosti za nekatere svoje ločeno zbrane frakcije (papir, kovine in kosovni odpadki) komunalnih odpadkov zagotovi nadaljnje ravnanje z oddajo drugim osebam, vpisanim v evidenco zbiralcev, ali imetnikom dovoljenja za predelavo teh odpadkov, ki niso izvajalci javne službe. Hkrati uredba dopušča uporabniku, ki je posameznik, možnost izbire, da določene odpadke (papir in kovine), ki nastanejo kot njegovi komunalni odpadki, poleg izvajalcu javne službe prepušča tudi osebam, vpisanim v evidenco zbiralcev v zbirnih centrih, ali osebam z dovoljenjem za predelavo teh odpadkov na mestih predelave.

Podpisan protokol o izgradnji severnega dela 3. razvojne osi

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je na Ravnah na Koroškem s predsednikom sveta Koroške regije dr. Tomažem Roženom in predsednikom sveta županov Savinjsko-Šaleške regije Darkom Menihom podpisal protokol o poteku načrtovanja in izgradnje 3. razvojne osi na odseku Šentrupert–Velenje–Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec. Zanj si prizadevata Območna zbornica Koroške in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica. Podpis protokola potrjuje, da je projekt 3. razvojne osi prioritetni projekt državne cestne infrastrukture.

60 mio prihrankov pri plačah

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklepe, ki so zagotovili umik predloga Zakona o minimalni plači in Zakona o inšpekciji dela, ki ju je v postopek v Državni zbor vložila Združena levica. S tem je bilo slovenskemu gospodarstvu samo iz naslova predvidenih sprememb, ki jih je prinašal vloženi predlog Zakona o minimalni plači, prihranjeno okoli 60 milijonov evrov. Neposredno bi masa plač pri najnižjih plačilnih razredih porasla za 40 mio evrov, vsaj še 20 mio evrov bi znašal posredni učinek zaradi rasti plač po plačni lestvici.