Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Predlogi gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlado

Gospodarska zbornica Slovenije pripravlja predloge gospodarstva za volilne programe strank in bodočo vlad. ki bodonaslovili 4 ključna področja: kadrovska vrzel, poslovno okolje, davčni sistem in strukturne reforme.

Arhiv: DigitAgenda 2016

Na podlagi DigitAgende 2016 se nadaljuje izgradnja informacijske avtoceste za gospodarstvo.

Memorandum o Razvojnem partnerstvu 2018-25

Na GZS smo zbrali vse dodatne predlog za Razvojno partnerstvo 2018-25 z Vrha slovenskega gospodarstva 2017.

Zakaj potrebujemo razvojno partnerstvo treh generacij?

Prvič po drugi svetovni vojni se spopadamo s tveganjem, da bodo mlajše generacije slabše preskrbljene kot njihovi starši.

Premier, ministri in prvaki političnih strank na Vrhu slovenskega gospodarstva

Nastavki za razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25 so objavljeni. Ukrepi in cilji za dobrobit gospodarstva, mladih, aktivne populacije in generacije 55+ bodo temelj za diskusijo na Vrhu slovenskega gospodarstva.

Nastavki Razvojnega partnerstva treh generacij

Gospodarska zbornica Slovenije skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, sindikatom Pergam – konfederacijo sindikatov Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije pospešeno pripravlja nastavke za Razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25.

Priprave na Vrh slovenskega gospodarstva so se začele

Strokovne službe GZS so v zadnjih dneh pripravile iztočnice za vsebinske predloge na letošnjem Vrhu slovenskega gospodarstva (VSG), ki bo 22. novembra.

Vrh slovenskega gospodarstva v znamenju treh generacij

V naslednjih dneh se bodo začele intenzivne priprave na letošnji Vrh slovenskega gospodarstva, ki bo 22. novembra na Brdu pri Kranju.

Konferenca o dobrih praksah

28. in 29. septembra, bo na GZS v organizaciji Zbornice elektronske in elektro industrije konferenca »Dan najboljše prakse 2017«.

Digitalizacija za MSP

V okviru agend GZS za digitalizacijo je bil prav na GZS v začetku julija organiziran prvi forum Slovenske digitalne koalicije (SDK) – digitalna.si.