Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


50 % vrnjene premije za člane ZRS

Člani ZRS so osmo leto zapored dosegli letni prihranek pri zavarovanju poklicne odgovornosti (v povprečju okoli 50 % vrnjene letne premije).

Preprečili 100 mio € dodatnih davščin

Združenje za promet pri GZS je preprečilo, da bi se strošek za voznika, ki je na vožnji npr. 25 dni v tujini povečal za okoli 940 evrov mesečno.

12 mio razbremenitve pri nagradi za poslovno uspešnost

Ocenjujemo, da razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost pomeni okoli 12 mio EUR prihranka za gospodarstvo.

Začasne napotitve: preprečitev višjih obremenitev

GZS in ŠGZ sta preprečila višjo obremenitev povračila stroškov v zvezi z nastanitvami v primeru začasnih napotitev v tujino.

Manj obsežen obratovalni monitoring in bolj jasne določbe

Prenovljena pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal in o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (oba Ur. list RS, št. 66/17)

100 mio € več za infrastrukturo

Ministrstvo za infrastrukturo bo prihodnje leto za strateško infrastrukturo namenilo 829 milijonov evrov, kar je dobrih sto milijonov evrov več kot letos.

Za več reda v gradbeništvu

Sprejem novega gradbenega zakona bo prinesel več reda na trg ponudnikov gradbenih storitev in zavaroval izvajalce, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za izvajanje gradbenih del pred nelojalno konkurenco.

Nov korak k boljši oskrbi z elektriko

Na severnem Primorskem je bila izvedena razbremenitev razdelilne transformacijske postaje (RTP) Kobarid, da se je napajanje vasi med Tolminom in Kobaridom v celoti preneslo na RTP Tolmin.

GZS zaslužen za večino pogodb o vajeništvu

Z intenzivnim informiranjem (komuniciranje je bilo oteženo zaradi nedostopnosti osebnih podatkov učencev) smo uspeli povezati zainteresirane delodajalce s starši in otroki.

7,5 mio evrov za digitalizacijo MSP

MGRT je objavil javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018.