Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Arhiv: Register podjetij z dodano vrednostjo

Gospodarska zbornica Slovenije je oblikovala predlog za pospešitev zaposlovanja tujcev v podjetjih z visoko dodano vrednostjo, kar je v skladu z dokumentom Nastavki za razvojno partnerstvo treh generacij 2018-25.

Arhiv: Ureditev delovnega časa trgovin

Sprejet Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo delovnega časa.

Arhiv: Denaturacija alkohola

Slovenija je uspela uveljaviti možnost določitve (daljšega) prehodnega obdobja v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1112 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine.

Arhiv: Preprečeno kopičenje oz. neprevzemanje odpadne komunalne embalaže

Vse od leta 2009 so se komunalna podjetja srečevala s problemom, da v zadnjem četrtletju tekočega leta družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso hotele prevzemati ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže.

Arhiv: Javni : zasebni sektor

Zahteve sindikatov javnega sektorja v višini 1 mrd EUR bi, če se uresničijo, pomenile za četrtino višjo maso plač v javnem sektorju od sedanje. To bi povzročilo ali kršenje fiskalnega pravila, ki je zapisano v ustavi, ali pa - v primeru njegovega spoštovanja - krčenje drugih postavk, kot so investicije in socialni transferji.

Arhiv: Javni sektor: v enem letu toliko kot v desetih

Masa plač se je v desetih letih v javnem sektorju* povečala za milijardo evrov, kar je bistveno več kot v gospodarstvu. Prav toliko so vredne aktualne zahteve v javnem sektorju. Te so naravnane izrazito v korist ene skupine in na škodo vseh državljanov in zaposlenih v gospodarstvu. Masa plač v javnem sektorju je v Evropi povprečno za 550 mio EUR nižja od sedanje (pri enaki stopnji razvitosti).

Arhiv: Višje neto plače za vse, ne zgolj za javne uslužbence

Masa plač se je v desetih letih v javnem sektorju* povečala za milijardo evrov, kar je bistveno več kot v gospodarstvu. Enako velja za povprečno bruto plačo. Število zaposlenih se je v tem obdobju v javnem sektorju povečalo za 20.000, za razliko od gospodarstva, kjer se je skrčilo za 31.000. Namesto vnovičnih dvigov plač v javnem sektorju bi moral biti cilj vlade splošno znižanje obdavčitve stroškov dela, kar bi koristilo vsem zaposlenim – tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju.