Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Predlogi GZS za novo koalicijsko pogodbo

Izkoriščanje krvodajalskih akcij je neetično

GZS pozdravlja novelo obrtnega zakona