Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Visoko strokovni kadri: vlada jih je lani razbremenila, letos bi jih dodatno obremenila

Predlog ministrstva za zdravje v veliki meri izničuje dohodninske učinke pri visoko strokovnih kadrih, ki jih je prineslo lansko davčno prestrukturiranje. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) opozarja, da je to korak nazaj od obljub o razvojno naravnan kadrovski in dohodninski politiki.

Slovenska podjetja bi lahko bolj uporabljala alternativne vire financiranja

Ljubljana, 30. maja 2017 – Na trgu so na voljo različne oblike financiranja naložb, ki jih v Sloveniji še vedno premalo izkoriščamo, pa tudi različne vzpodbude za investitorje. Seveda pa morajo biti projekti kakovostno pripravljeni, so se strinjali udeleženci današnje Velike investicijske konference, na kateri so razpravljali predvsem o možnostih financiranja s sredstvi EU in Evropske investicijske banke (EIB) ter o predlaganih novih spodbudah za investitorje, ki jih vključuje Naložbeni načrt za Evropo preko t.i. EFSI sklada" ter predlog novega zakona o spodbujanju investicij. Dogodek je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) skupaj s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji.

Slovenija potrebuje celostno politiko za spodbujanje investicij

Gospodarstvo potrebuje dolgoročno stabilno in predvidljivo trajnostno in konkurenčno okolje, je povedal Vojmir Urlep na današnjem 2. Vrhu podjetij v tuji lasti. Na dogodku, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) skupaj s Forumom tujih investitorjev v Sloveniji (strateška skupina GZS - SFIF) in Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, so definirali predloge prednostnih ukrepov za privabljanje investicij.

Stališče ZUN glede sodelovanja z zavarovalnicami in ostalimi dobavitelji etažnih lastnikov

Člani Združenja upravnikov nepremičnin pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami so se na Zboru članov seznanili tudi s problematiko sodelovanja z zavarovalnicami kot posledico stališč Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: AZN) izraženih v stališču št. 40102-88/2016-35 z dne 19.1.2017. V razpravi so ogorčeno ugotovili, da AZN napačno interpretira določbe Stanovanjskega zakona, s čimer neupravičeno posega v poslovanje upravnikov, posledično pa tudi v pravice etažnih lastnikov.

Arhiv: Danes ob 10h Velika investicijska konferenca

Malo gospodarstvo izbralo prioritete

Trije dosežki za stanovanjske sklade

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona.

Potrditev lažjega režima za transport v Avstriji

Avstrijski parlament je sprejel novo ureditev za transport, ki jo je že prej sprejela vlada.

Podaljšana veljavnost zakona o Pomurju

Državni zbor je potrdil podaljšanje pomurskega zakona za dve leti 2018/2019.