Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Razpis za kadrovski razvoj 1.200 zaposlenih

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je v začetku julija objavil javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017. Zanj so si prizadevali v GZS-Združenju lesne in pohištvene industrije.

Formula za kakovost pri javnem naročanju. Končno!

Ministrstvo za javno upravo je izdelalo Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, verzija 1.0.

SFIF se bo posvetil zakonu o investicijah

Forum tujih investitorjev v Sloveniji (SFIF), ki kot strateška skupina deluje pri GZS, se bo jeseni posebej posvetil zakonu o investicijah.

Okrepljena konkurenčnost turških izvoznikov

Okrepljena konkurenčnost turških izvoznikov

Šesti poskus vpliva vojske na spremembe v vodstvu v državi neuspešen. Turška lira polovico izgubljene vrednosti že pridobila nazaj.

Davčna reforma: obremenjuje podjetja, nepravična do zaposlenih v gospodarstvu

Povsem podrobnih informacij o predlogu davčnega prestrukturiranja, ki ga je danes potrdila koalicija, še nimamo. Na podlagi znanih informacij pa smo na GZS razočarani nad usklajenim predlogom koalicije o davčnem prestrukturiranju.

Ne igrajte se z Luko Koper!

Luka Koper je preveč pomembno podjetje za Slovenijo, da bi se vsak lahko igral z njo. Zato pozivamo Vlado RS, da končno pripravi jasno strategijo in akcijski načrt s ciljem, da se celotna slovenska logistična veriga, z njo tudi Luka Koper, čim hitreje in za čim boljšo ceno posodobi. Ostale akterje v Luki Koper pa, da pri tem razumno, iskreno in odgovorno sodelujejo.

4 mio € prihranka pri trošarinah za električno energijo za porabnike z letno porabo > 10.000 MWh

1. 7. 2016 je bil objavljen novi Zakon o trošarinah ZTro-1 (Ur.l. št. 47/2016).

Podjetništvo, inovativnost in internacionalizacija v ključnem zakonu

Sredi junija je bila v Državnem zboru RS sprejeta novela zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja sprejeta.

AgendaMG 2016 in Deklaracija TNI v vladni postopek

Predlogi ukrepov, ki so jih Vladi RS ponudili nova generacija podjetnikov iz strateške skupine Podjetniška Slovenija pri GZS in predstavniki Foruma tujih investitorjev v Sloveniji pri GZS, so tudi uradno v vladnem postopku.