Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Stališče GZS do predloga zakona o javnem naročanju

Gospodarska zbornica Slovenije ne podpira predloga Zakona o javnem naročanju, brez ustreznih dopolnitev in sprememb predloga, ki bodo zagotovile konkurenčnost izbire ob sočasnem zagotavljanju poštene vrednosti javnega naročila. Nasprotujemo nevsebinskemu pristopu javnih naročnikov in sodišč k javnemu naročanju in zahtevamo odgovorno javno naročanje.

Arhiv: Prvi predlogi za Manifest industrijske politike

Na včerajšnji 1. konferenci Slovenije 5.0 o razvoju slovenske industrije in z njo povezanih dejavnosti so predavatelji med drugim predstavili tudi prve svoje predloge za Manifest industrijske politike, ki ga bo GZS objavila jeseni na Vrhu slovenskega gospodarstva. Med drugimi so to: sprejem v rast in visoko dodano vrednost usmerjene industrijske politike, sprejem inovacijske politike s poudarkom na industrializacijo inovacij v Sloveniji, boj proti strukturni brezposelnosti z načrtovanjem študijskih smeri in izobraževanjem deficitarnih kadrov (zlasti naravoslovno-tehničnih smeri), najmanj 10% mednarodnih predavateljev v visokem šolstvu, neodvisna tehnološka agencija, podpora države za višja in učinkovitejša vlaganja v razvoj industrije.

Pohvaljen napredek, a tudi resna opozorila

GZS poziva vlado, da upošteva predvsem priporočila EK, ki se že ponavljajo.

Davčne blagajne da, toda kje so drugi ukrepi?

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira uvedbo davčnih blagajn, hkrati pa zahteva hkratne ukrepe za znižanje davčnih bremen. To so ob uvajanju davčnih blagajn storili tudi na Hrvaškem! Več informacij je v prilogi.

EK optimistična, s premalo opozorili za oblikovanje javno-finančnih rezerv za nova obdobja suhih krav

Napoved Evropske komisije o 2,3% rasti BDP je med najbolj ambicioznimi med inštitucijami in odraža nadpovprečna pričakovanja o močni rasti izvoza in investicij. Za razliko od EK v Analitski skupini SKEP GZS ocenjujemo gospodarsko rast v višini 2,1% . Ocenjujemo, da projekcije EK tveganj v mednarodnem okolju, rekordne vrednosti delnic in obveznic na finančnih trgih ne vključuje v zadostni meri. Zato s tem v zvezi na GZS izražamo bojazen v zvezi s preveč optimističnimi napovedmi, zaradi katerih se časovno in vsebinsko odmikajo potrebne reforme, večajo pa se nerealna pričakovanja po rasti plač.

Arhiv: Prva konferenca Slovenija 5.0

18. maja bomo storili prvi korak proti Manifestu za slovensko industrijo, ki bo jeseni objavljen na Vrhu slovenskega gospodarstva. Na ta dan bo 1. konferenca projekta Slovenija 5.0 z naslovom Pospešimo razvoj slovenske industrije.

Arhiv: Ključne zahteve iz Memoranduma MSP

Memorandum MSP, ki je plod aprilske Konference MSP v organizaciji Podjetniško trgovske zbornice pri GZS, je kot posebej prioritetne izpostavil tri zahteve.

OECD konservativen v napovedih, opozorila ostajajo

Navzgor popravljena ocena OECD gospodarske napovedi za Slovenijo v primerjavi z jesensko napovedjo je bila pričakovana. Z oceno rasti v višini 1,8 % v 2015 in 1,9 % v naslednjem letu je OECD še vedno med bolj konservativnimi. Njegova ocena zasebne porabe, ki naj bi se okrepila za zgolj 0,3 %, je občutno nižja kot to menijo ostali analitiki (0,9 %). Tudi investicije naj bi v letošnjem letu porasle za 2,3 %, za 1 odstotno točko manj kot menijo ostali analitiki.

Redefinicija minimalne plače - grožnja delovnim mestom

V javnosti odmeva zahteva sindikatov po spremembi zakona o minimalni plači, pri čemer naj bi svoj predlog predstavili v torek, 5. maja 2015. Gospodarska zbornica Slovenije ne pristaja na nikakršno redefinicijo minimalne plače v smislu izločitve dodatkov na pogoje dela, saj so stroški dela v Sloveniji že tako previsoki. V tem trenutku bi to pomenilo ogrožanje številnih delovnih mest, kar je povsem v nasprotju s težnjo politike, pa tudi gospodarstva, po povečanju števila delovno aktivnega prebivalstva in zaposlovanju mladih ter dolgotrajno brezposelnih.