Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Zakaj je predlog davčnega prestrukturiranja slab?

Šest ključnih razlogov, ki govorijo v prid upravičenim zahtevam, da je treba predlog Ministrstva za finance o davčnem prestrukturiranju bistveno spremeniti in dopolniti. Predlog davčnega prestrukturiranja, ki ga ponuja Ministrstvo za finance, ima kar nekaj negativnih učinkov. Objavljamo razloge, zakaj ga je treba bistveno spremeniti oziroma dopolniti …

Zahtevamo pravično delitev sadov gospodarske rasti

Predstavniki gospodarstva nismo zadovoljni z vsebino predloga finančnega ministrstva. V predlogu davčnega prestrukturiranja ni predvidenega niti najmanjšega znižanja javne porabe, čeprav bi denimo prihranek v višini 100 milijonov evrov pomenil le 0,6 odstotka slovenske javne porabe. Gospodarstvo bo dodatno obremenjeno, učinke pri neto plačah pa lahko že kmalu izničijo druge dajatve.

Nepremičnine bodo ocenjevali pooblaščeni ocenjevalci

Skladno z določbami Zakona o revidiranju (ZRev) so za ocenjevanje vrednosti nepremičnin pristojni zgolj pooblaščeni ocenjevalci.

600.000 evrov za design menedžment

Direktorat za lesarstvo bo za pilotno nadaljevanje projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu (KOCles 2.0), v katerega bo sistematično vključen tudi design menedžment, namenil 600.000 evrov v letih 2016 in 2017, poročajo iz Združenja lesne in pohištvene industrije..

GZS ustanavlja Podjetniško Slovenijo

Ta teden se bodo na Gospodarski zbornici Slovenije prvič sestali povabljeni kandidati za članstvo v strateški skupini Podjetniška Slovenija.

Vojmir Urlep, o davčni reformi: Čas je za akcijo

Izmed 24 ukrepov, ki so zajeti v Deklaraciji TNI, podjetja v tuji lasti izpostavljajo predvsem razvojno kapico, spremembo dohodninske lestvice in optimizacijo javne porabe.

V predlogu davčne reforme ni videti dovolj politične volje

V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujemo, da predlog davčne reforme, ki ga je objavilo Ministrstvo za finance, ne odraža nujne potrebe po reformah kot tudi ne nujnega bolj gospodarnega ravnanja z javnimi financami, kar bi te reforme, tudi resno in odločno davčno reformo, sploh omogočilo.

Vojmir Urlep, o davčni reformi: Čas je za akcijo

Izmed 24 ukrepov, ki so zajeti v Deklaraciji TNI, podjetja v tuji lasti izpostavljajo predvsem razvojno kapico, spremembo dohodninske lestvice in optimizacijo javne porabe. Na današnjem Vrhu so gospodarstveniki s predstavniki vlade razpravljali o nujnih ukrepih, ki bi Slovenijo naredili bolj poslovno in investicijsko prijazno. Dogodek sta organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in Forum tujih investitorjev v Sloveniji, ki deluje pri GZS.

Objavljena Deklaracija podjetij v tuji lasti

Prejšnji teden smo objavili prvi skupni dokument podjetij v tuji lasti s sedežem v Sloveniji.

Dovolj služb v gradbeništvu in komunali za kadre s srednješolsko izobrazbo

Gradbeniški poklici imajo prihodnost in potencial, pravi Jože Renar, direktor Zbornice gradbeništva in IGM, ki deluje v okviru GZS. V naslednjih letih bo v Sloveniji javni investicijski potencial ponovno relativno velik. Obeta se izgradnja več državnih projektov, kot so 2. tir Koper-Divača, 2. cev predora Karavanke, dokončanje avtocestnega križa ter 3. razvojna os. Pričakovati je tudi temeljito prenovo dotrajanih državnih cest. Zasebni in javni investitorji bodo v še večji meri prenavljali starejši stanovanjski in nestanovanjski stavbni fond. Večja bo tudi potreba po izgradnji novih (nizkoenergijskih in »pametnih«) večstanovanjskih objektov.