Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Memorandum o Razvojnem partnerstvu 2018-25

Na GZS smo zbrali vse dodatne predlog za Razvojno partnerstvo 2018-25 z Vrha slovenskega gospodarstva 2017.

Preprečili 100 mio € dodatnih davščin

Združenje za promet pri GZS je preprečilo, da bi se strošek za voznika, ki je na vožnji npr. 25 dni v tujini povečal za okoli 940 evrov mesečno.

12 mio razbremenitve pri nagradi za poslovno uspešnost

Ocenjujemo, da razbremenitev nagrade za poslovno uspešnost pomeni okoli 12 mio EUR prihranka za gospodarstvo.

Začasne napotitve: preprečitev višjih obremenitev

GZS in ŠGZ sta preprečila višjo obremenitev povračila stroškov v zvezi z nastanitvami v primeru začasnih napotitev v tujino.

Manj obsežen obratovalni monitoring in bolj jasne določbe

Prenovljena pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal in o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (oba Ur. list RS, št. 66/17)