Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Novi zakon o javnem naročanju še ni jamstvo za boljšo prakso

Cilj novega zakona ne sme biti samo kupovati po najnižji ceni, temveč da javni naročniki dobijo največ za davkoplačevalski denar. Člani GZS zahtevajo, da se za posamezna področja oblikujejo določeni standardi in se javnim naročnikom zagotovi dodatna usposabljanja za pripravo javnih naročil.

Drugi tir je prednostni razvojni projekt

Zaradi velikega razvojnega potenciala naj financiranje in izgradnjo drugega tira izvede država. GZS-Združenje za promet predlaga, da naj država, če se želi izogniti povečanju javnega dolga zaradi najetih kreditov, sklene z DARS-om mandatno pogodbo o izgradnji drugega tira. DARS se za to naložbo zadolži v svojem imenu in za svoj račun, vendar na podlagi poroštva države.

Arhiv: Cerar na Vrhu o Manifestu industrijske politike

Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar se bo že danes na jubilejnem 10. Vrhu slovenskega gospodarstva odzval Manifest industrijske politike, ki smo ga objavili v četrtek. Danes na Brdu pri Kranju lahko na prireditvi pričakujemo več kot 400 gostov.

Končno: obetajo se nam sistemske spremembe poklicnega zavarovanja …….

V sistem poklicnega zavarovanja so vključena delovna mesta, ki zaradi tehnoloških in organizacijskih sprememb vanj ne sodijo več ali sploh več ne obstajajo. Končno bodo seznam prečistili. GZS pričakuje rešitev v šestih mesecih.

Protest upravnega odbora GZS

Proti kršitvam zavez in obljub Vlade RS do gospodarstva, do vseh zaposlenih v njem in vseh državljanov Republike Slovenije

Arhiv: Manifest industrijske politike v sklepni fazi

Vrh slovenskega gospodarstva, ki bo 20. oktobra ob 15. uri na Brdu pri Kranju, bo posvečen industrijskemu preporodu. Po plenarnem delu bodo udeleženci na vsebinskem delu razprave na treh omizjih iskali prioritetne predloge Vladi RS. Ta področja so industrijski razvoj, davčno prestrukturiranje in odprava birokratskih ovir. Vljudno vabljeni.

Slovenija nujno potrebuje zlato investicijsko pravilo

Vlada v predlogu proračuna 2016–2017 predvideva znižanje investicijskih sredstev kar za 283 milijonov evrov, kar je 30% manj kot letos! Posledice za gradbeništvo, inženiring in povezane dejavnosti bodo hude. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) zato predlaga uvedbo zlatega pravila vlaganj v prometno infrastrukturo.