Stališča in komentarji

Stališča in komentarji


Monopoli niso v korist podjetnikom in obrtnikom

GZS: NE skrajnim stališčem in demagogiji

GZS: Kje je minister za gospodarstvo?

GZS: NE socialnemu sporazumu za poglobitev krize