Zapri

Stališča in komentarji


Aktivna politika zaposlovanja: oblikovanje ukrepov, ki bodo aktivirali dolgotrajno brezposelne in spodbudili delodajalce k zaposlovanju

V letu 2017 je ZRSZ realiziral skupaj 25.038 vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja. S pomočjo programov se je zaposlilo 16.569 brezposelnih oseb. Na podlagi ugotovitev ZRSZ so najuspešnejši programi Usposabljanje na delovnem mestu in Delovni preizkus, ki potekajo pri konkretnih delodajalcih na konkretnem delovnem mestu. K uspešnosti Usposabljanja na delovnem mestu je zagotovo pripomoglo določilo, da mora delodajalec zaposliti določen delež vključenih oseb, preden lahko ponovno kandidira na javno povabilo.

GZS  je  s  svojimi  predstavniki v Svetu Zavoda republike  Slovenije  za  zaposlovanje, preko  regijskih   zavodov  za  zaposlovanje, Centra  za poklicno  izobraževanje  in  drugih  institucij dosegla, da  imamo  v  Sloveniji sprejet  celovit  program  ukrepov  aktivne politike  za poslovanja, ki  jih  predstavljamo v  nadaljevanju. Ukrepi so namenjeni k vzpodbujanju zaposlovanja, še  posebej starejši, dolgotrajno brezposelnih in  iskalcem  1.  zaposlitve.

Predlagamo oblikovanje programov za socialno/delovna  reaktivacija brezposelnih, ki bi bili namenjeni brezposelnim, dalj kot  6  mesecev, med katerimi so lahko dela povezana z družbeno odgovornostjo v podjetju, promocijo zdravja, družini prijazno podjetje (recimo varstvo za otroke v podjetju), itd. in druga pomožna dela, ki nujno ne predstavljajo dela v osnovni dejavnosti, lahko pa vplivajo tako na mehke vsebine, ki jih delodajalec lahko ponudi svojim (ostalim) zaposlenim za večjo motivacijo in torej posredno večjo produktivnost in izboljšanje počutja. Poleg tega je možno razmisliti tudi o drugih vsebinah dela, ki lahko prispevajo k večji socialni / delovni aktivaciji brezposelnih, mogoče v okviru pomoči pri izboljšanju organizacije dela v podjetju (odvisno seveda od izobrazbe in kompetenc, ki jih je zavod v okviru zaposlitvenega načrta zaznal.)  

 

Fotogalerija