Zapri

Stališča in komentarji


GZS: Za kvalitetne službe in zdrav razvoj

GZS se strinja z današnjimi navedbami Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), da se bo uspeh nove vlade meril po tem, koliko bo s svojimi ravnanji prispevala k zmanjšanju stopnje brezposelnosti in izboljšanju standarda ljudi oziroma kako bo pripomogla k ohranjanju zdajšnjih ali odpiranju novih delovnih mest.

Prepričani pa smo, da nekateri ukrepi, ki jih predlaga ZSSS, ne vodijo k temu cilju, temveč brezposelnost v prihodnosti lahko celo povečajo. GZS je v preteklosti opozarjala, da le varčevanje brez novega razvojnega zagona vodi v negativno spiralo varčevanja. Vendar opozarjamo tudi, da pot brez varčevanja vodi v novo spiralo zadolževanja, ki je že tako čedalje manj dostopno in tudi vse dražje.

Zato je edina pot ta, da se med drugim modro nadaljuje s sanacijo javnih financ in bančnega sistema, obenem pa odpravijo ovire za strateške investicije in podprejo najboljši izvozni programi. Le na ta način bomo zagotovili pogoje in tudi kapital za kakovostna nova delovna mesta.

Poziv ZSSS novi vladi, naj ponovno zviša davek od dohodka pravnih oseb, v prihodnosti vodi v višjo brezposelnost, ker bo to znova poslabšalo pogoje poslovanja, to pa bo novo negativno znamenje tako domačim kot tujim vlagateljem. Veliko število slovenskih podjetij je namreč zaradi večletne domače in globalne krize prezadolženih in se nahaja v kapitalskem krču.

Ne drži poenostavljena navedba ZSSS, da znižanje davka od dohodka pravnih oseb ni dalo pričakovanega rezultata, ker se prihranki delodajalcev po trditvah ZSSS niso prelili v nova delovna mesta in povečanje konkurenčnosti gospodarstva. ZSSS ne upošteva realnih razmer na domačem in globalnem trgu. V GZS smo prepričani, da bi bilo brez tega ukrepa zdaj že nekdanje vlade, brezposelnih v prihodnji letih še več. Ob tem pa bi si podjetja lahko še manj denarja privoščila za razvoj novih produktov, ki so edino jamstvo za nadaljnji obstoj zdajšnjih ali odprtje novih delovnih mest.

Redefinicija minimalne plače je lahko celo usodna za marsikatero podjetje, zlasti v manj konkurenčnih delovno intenzivnih industrijah.

GZS se strinja, da ni nujno, da so tujci boljši upravljavci podjetij kot domači lastniki. Opozarja pa, da imamo v Sloveniji veliko vzornih primerov, ki dokazujejo, da domači upravljavci, zasebni ali državni, niso nujno boljši od tujih. V razmerah, ko nujno potrebujemo tudi tuje investitorje za razvojni zagon in nove službe, po našem prepričanju ni modro razlikovati med domačim in tujim lastnikom, ampak med dobrim in slabim.

Fotogalerija