Zapri

Stališča in komentarji


Komentar na poglavje o zdravstvu v Dogovoru o sodelovanju koalicijskih partnerjev

Na Gospodarski zbornici Sloveniji nasprotujemo temu, da bi bili predvideni interventni ukrepi za stabilizacijo javne zdravstvene blagajne skoraj izključno na prihodkovni strani. Poudarjamo namreč, da je za finančno stabilnost nujno izvesti več ukrepov tudi na odhodkovni strani. Tako zahteva finančna stabilnost zdravstvene blagajne med drugim tudi prevetritev košarice pravic, ki je določena v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, odprtje kolektivne pogodbe za zdravstveno dejavnost, boljšo organizacijo dela pri izvajalcih, itd.

Podpiramo enakomernejšo obremenitev s prispevki vseh kategorij zavarovancev, zato je predvidena širitev prispevnih osnov, ki pomeni dodatno obremenitev delodajalcev, nesprejemljiva, če ob tem hkrati ne uvedemo socialne kapice, torej limitiranja prispevkov navzgor.

Vzpostavitev mreže javne zdravstvene službe po našem mnenju zahteva tudi racionalizacijo števila izvajalcev in njihovo boljšo organizacijo in porabo javnih sredstev.

Predvideno nadaljevanje uvajanja referenčnih in učnih ambulant zahteva predhodno evalvacijo dosedanjih rezultatov uvajanja le teh (ocene so zelo različne).

Zadnja alineja v poglavju o zdravstvu v Dogovoru o sodelovanju, ki predvideva tudi »…. preučitev možnosti preoblikovanja zdravstvenega zavarovanja..« pove premalo, da bi jo komentirali, dejstvo pa je, da dosedanji predlogi, ki so bili pripravljeni na temo »ukinitve prostovoljnega zavarovanja« za delodajalce niso bili sprejemljivi, saj so prinašali dodatno finančno obremenitev za zavarovance, zaposlene pri gospodarskih subjektih, in s tem tudi za delodajalce.

Fotogalerija