Zapri

Stališča in komentarji


Prvo mesto na korupcijski lestvici ogledalo pravni državi

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) se močno zaveda problematike korupcije in klientelizma, ki prežema slovensko državo, družbo in gospodarstvo. Pravna država mora biti temelj tržnega gospodarstva. Zato smo v Agendi 46+ pravno državo med svojimi zahtevami do vlade, vključno s konkretnimi predlogi, kaj je treba storiti, postavili na prvo mesto. Tudi v številnih odzivih na ukrepe tako nove kot prejšnje vlade smo posebej izpostavljali nujnost boja proti korupciji in klientelizmu.

Pravna država in korupcija sta v obratnem sorazmerju. Prav zaradi korupcije in šibkega delovanja pravne države je v Sloveniji tudi toliko nezaupanja, plačujemo previsoke davke in smo bolj revni, kot bi bili sicer. Nezakonito delovanje in nekaznovana korupcija uničujeta zaupanje v družbi, negativno pa vplivata tudi na poslovanje podjetij. Če uporabimo prispodobo, je to tako, kot če v Sibiriji metulj zamahne s krili in to za seboj potegne orkane in druge naravne nesreče na drugi strani sveta. Takrat, ko prvi prekršek ni bil kaznovan, se je vsul plaz, domine pa se še naprej rušijo. Ker metulja v Sibiriji ne bomo ujeli, je skrajni čas, da ponovno vzpostavimo pravno državo v Sloveniji in zajezimo korupcijo.

Zakonov za to imamo že sedaj dovolj, šibka točka pa je njihova implementacija. Ta omogoča, da se kultura nespoštovanja zakonov širi. Seveda pa k temu prispeva tudi premajhen nadzor oblasti nad vzvodi moči, tako političnimi kot gospodarskimi.

GZS zato opozarja na nujnost uveljavitve učinkovitejšega sistema pravnega in sodnega varstva, z bolj neodvisnim delovanjem sodstva.

Hkrati je GZS skupaj z Ekonomsko fakulteto (EF) Univerze v Ljubljani, Združenjem Manager in Združenjem nadzornikov Slovenije pristopila k izdelavi smernic korporativne integritete. Na podlagi teh bosta EF in GZS pripravila posebne seminarje za gospodarstvenike o korporativni integriteti.

Fotogalerija