Zapri

Stališča in komentarji


Trije goli z milijonskimi učinki

Vlada RS je v ponedeljek sprejela uredbo o emisiji v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, ki podjetjem omogočajo izbiro ukrepov za zmanjšanje emisij v zrak. Zaradi fleksibilnejših določb podjetjem prinaša po naši oceni 25 milijonov evrov prihrankov.

To je tretja letošnja sprememba na področju varstva okolja, kjer je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) z argumenti prepričala pristojno ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da so spremembe nujne. Konec maja so se z uredbo za petkrat zmanjšale tudi dajatve na fluorirane toplogredne pline.

Letos je po naši oceni privarčevanih tudi 15 milijonov evrov prihrankov pri izkoriščanju energetske vrednosti lesnih ostankov iz lesno predelovalne dejavnosti, saj je vlada na pobudo GZS spremenila tudi uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.

V Agendi 46+ je še nekaj ukrepov glede uredb in zakonov s področja varstva okolja, ki se jih bom trudili spremenit in tako izboljšati razmere za gospodarske subjekte, seveda skladno z načelom trajnostnega razvoja.

Fotogalerija