Zapri

Stališča in komentarji


Apel sindikatom k državljanski odgovornosti

GZS poziva sindikate k državotvornosti in državljanski odgovornosti. Pozna priprava gradiv, ki je ne odobravamo tudi na GZS, ne sme in ne more biti razlog za protestne odhode s sej Ekonomsko socialnega dialoga in blokado sprejemanja enega od ključnih dokumentov.

Predstavniki sindikatov so danes protestno zapustili sejo Ekonomsko socialnega sveta, ker so "obsežno gradivo o predlogu proračuna 2014-2015 uradno prejeli šele včeraj zvečer in ga zato niso mogli preučiti".

S prepoznim posredovanjem zakonodajnih in drugih vladnih gradiv, ki bi morali biti predmet usklajevanja socialnih partnerjev in tudi sicer podlaga za oblikovanje stališč in predlogov sprememb zakonov, se soočamo tudi na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Še posebej je to prisotno v zadnjem obdobju aktualne vlade. Tudi mi pozivamo Vlado RS in ministrstva, da je prav zaradi skrajno resnih gospodarskih razmer in politične situacije tak odnos potrebno preseči, še posebej za dialog med socialnimi partnerji. Tako kot način, da je vlada sestanek o predlogih ukrepov, posredovanih s strani delodajalcev in sindikatov za izhod iz krize, sklicala le slab teden pred proračunsko sejo vlade. Ukrepi pa so tesno povezani s proračunom.

Toda kljub temu delodajalci ostajamo za mizo, ker le to v najbolj kriznih situacijah vodi h konstruktivnemu dialogu. Zato tudi sindikate pozivamo k državljanski odgovornosti. Ni pravi čas, da bi z enostranskimi protesti in parcialnimi interesi postavljali usodo Slovenije še bolj na kocko.

Fotogalerija