Zapri

Stališča in komentarji


Končno davčne blagajne, ampak ne pozabite na druge ukrepe!

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) pozdravlja sprejem zakona o davčnem potrjevanju računov, ki uvaja obvezno uporabo davčnih blagajn s 2. januarjem 2016. Hkrati pa opozarja, da davčne blagajne brez drugih ukrepov ne bodo dosegle želenega učinka zmanjšanja sive ekonomije.

GZS kot najpomembnejše odprto vprašanje še vedno izpostavlja boj proti davčnim goljufom, kar predstavlja enega ključnih ciljev. K izpolnitvi tega cilja lahko prispeva tako usmerjeno inšpekcijsko nadzorstvo v odkrivanje davčnih goljufij in nadzor nad šušmarji, še bolj kot to pa tudi poslovno bolj privlačno davčno okolje. Takšno okolje čakamo že vrsto let in navkljub našim priporočilom iz preteklosti se premikamo prepočasi. 
Zato Vlado RS pozivamo, da davčno reformo, ki bo razbremenila gospodarstvo in prerazporedila davčna bremena gospodarstva, sprejme čim hitreje in skupaj z vsemi deležniki. Takšna reforma lahko da še dodaten zagon gospodarstvu. Prostora za prazne obljube ni več. 

Fotogalerija