Zapri

Stališča in komentarji


V letu 2016 je skrajni čas za ukrepanje!

Gospodarska gibanja, ki jih spremlja tudi analitska skupina SKEP GZS, za leto 2016 res nakazujejo rahel optimizem. Vendar je hkrati prihodnje leto zadnji čas, da država izpelje nekatere nujne naloge. Sicer bo Slovenija izgubila konkurenčne prednosti, ki jih ta hip še ima. Ključno pri tem bo zmanjšati, ne pa povečati javne porabe.

Prihodnje leto bo skrajni čas za izpeljavo ključnih reform v Sloveniji. Če jih ne bomo izpeljali, bo v predvolilnih letih 2017 in 2018 za kaj takšnega bistveno manj možnosti. Katerih je tistih šest ključnih področij, ki se jih mora po našem mnenju Vlada RS resno lotiti?

 

1.    Davčna reforma

Po zlomu davčne »antireforme« je v letu 2016 nujna razbremenitev stroška dela rednih delovnih razmerij, kar vlada že dalj časa obljubila. To je tudi ena od glavnih zahtev Manifesta industrijske politike, do katerega se mora vlada po sklepu treh odborov DZ opredeliti do konca januarja. Za hitrejši razvojni zagon so ključni uvedba razvojne kapice v prvi polovici 2016, dodatno redefiniranje dohodninske lestvice, znižanje okoljskih in energetskih dajatev ter ohranitev razvojnih in investicijskih olajšav.

 

2.    Zdravstvena reforma

Nujna je optimizacija in modernizacija celotnega sistema vodenja in upravljanja javne zdravstvene mreže. V noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pričakujemo predvsem redefinicijo košarice pravic v zdravstvu, omejitev trajanja prejemanja nadomestila v breme delodajalca, znižanje višine nadomestila za poškodbe in bolezni izven dela, uvedbo čakalnih dni ter omejitev višine regresnih zahtevkov s strani zavoda za zdravstveno zavarovanje.

 

3.    Kreditiranje podjetij

Še vedno podjetja opozarjajo na težave pri financiranju poslovanja, saj imajo banke zelo restriktivne pogoje kreditiranja. Zlasti na to opominjajo mikro in mala podjetja. Zato na GZS pričakujemo celovito rešitev za financiranje mikro in malih podjetij in nadaljnjo odpravo kreditnega krča, zlasti zato, ker je od tega odvisna tudi krepitev dobičkonosnosti bank.

 

4.    Infrastrukturne naložbe

Največjo krizo v prihodnjem letu pričakujemo v gradbeništvu in z njim povezanih panogah, kar je tudi posledica zamika pri črpanju razvojnih sredstev in izrazitega pomanjkanja modelov financiranja večjih infrastrukturnih investicij. Že v lanskem letu je GZS pripravila program Kako do novih delovnih mest, kjer je opredelila tako področja kot tudi vire in ovire pri zagonu strateških infrastrukturnih investicij. Več na https://www.gzs.si/pripone/nova%20del%20mesta_v2_mail.pdf. Bencinski cent po našem mnenju ni rešitev, saj pomeni dodatno dajatev. Vlada naj najde druge vire in modele financiranja.

 

5.    Reforma javne uprave

Funkcijska analiza javne uprave je potrdila pričakovane anomalije v organizaciji javne uprave, pri birokratskih postopkih, podvajanju podpornih funkcij, pa tudi pri neracionalni mreži ustanov. Že v prvem četrtletju pričakujemo akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti in optimizacijo delovanja javne uprave. Prvi ukrepi bi morali v praksi zaživeti že v drugi polovici 2016.

 

6.    Pokojninska reforma

V prvi tretjini leta pričakujemo Belo knjigo pokojninskega sistema, torej analizo obstoječega stanja z reformnimi predlogi, ki bodo sledili in prinesli nove rešitve na tem področju. Poudarjamo nujnost čim prejšnje uskladitve teh predlogov s socialnimi partnerji. Zagotovo bo potrebno uvesti kasnejše upokojevanje, večje število delovno aktivne populacije v starostni skupini 55 – 64 let ter boljše razmerje med delovno aktivno populacijo in upokojenci.

 

Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS: »Vlada si je vzela dobro leto časa za analizo stanja v zdravstvu, javni upravi, izobraževanju in še kje. Koliko časa bo rabila za pripravo akcijskih načrtov in ukrepanje?«

Fotogalerija