Zapri

Stališča in komentarji


Cilj 2016: vsaj 10 ukrepov iz Manifesta industrijske politike

Danes bo izvršilni odbor strateške skupine Slovenija 5.0 obravnaval akcijski plan za uresničevanje ukrepov iz Manifesta industrijske politike. Cilj je uresničiti vsaj 10 ukrepov iz tega dokumenta s poudarkom na 12 ukrepih, ki so bili kot prednostni izbrani na Vrhu slovenskega gospodarstva oktobra na Brdu pri Kranju. Med posrednimi cilji akcijskega plana so intenzivno komuniciranje z oblastjo pri kreiranju ukrepov, ozaveščanje javnosti o pomenu industrijskega preporoda, sklepanje zavezništev z drugimi družbenimi skupinami, aktivna udeležba čim več posameznikov v projektih Slovenije 5.0. 

Fotogalerija