Zapri

Stališča in komentarji


Multipraktik v gradbeništvu ni sprejemljiv

»Ne spreminjajte, kar je dobro. Kar je slabo, spremenimo skupaj«, je sporočilo razširjene seje Strateškega sveta za politiko graditve in urejanja prostora pri GZS. Gospodarstvo ni zadovoljno z rešitvami, ki jih pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor za izboljšanje investicijskega okolja.

V okviru osnutkov predlagane zakonodaje (Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih) so poleg sicer številnih dobrih rešitev predvidene tudi nevarne vsebine, ki lahko še bolj ogrozijo dejavnost gradbeništva in inženiringa. Že danes sta ti panogi v slabi kondiciji, tudi zaradi slabe investicijske klime.

Opozarjamo na:

  • zmanjšanje pomena in števila strokovnih vlog v fazah projektiranja in gradnje ter nadomestitev z enim »multipraktikom« - vodjo investicije z izjemno velikimi pooblastili in nedefinirano odgovornostjo;
  • ukinjanje revizije – kontrole projektne dokumentacije, kar predstavlja večje tveganje za slabo izvedene projekte;
  • tveganje izvedbe projekta se v večji meri prenaša na izvajalca;
  • spreminjanje strokovnih podlag, definicij in pomembnejših funkcij v gradbeni stroki, kar lahko izredno negativno vpliva na strokovno delo ter hkrati predstavlja novo izobrazbeno paradigmo v teh dejavnostih;
  • omejevanje svobodne podjetniške pobude na področju inženirskih storitev z zakonsko določitvijo obveznega solastništva v inženirskih podjetjih;
  • okoljsko zakonodajo z obveznimi soglasji in dovoljenji, ki je bila do sedaj pri ključnih projektih ena izmed največjih ovir in se je s temi zakonskimi predlogi ne naslavlja.

Pri tem pa se je v celoti prezrlo dobro delujoče sedanje prakse, ki jih postavljamo na glavo, in je hkrati na stranski tir postavilo težave z okoljevarstvenimi soglasji in dovoljenji.

Cilj nove gradbene in prostorske zakonodaje mora biti skupen: graditi bolje in kakovostneje in ob tem zagotoviti trdne temelje za uresničevanje svobodne podjetniške pobude in trajnostnega razvoja gospodarskim subjektom v gradbeništvu, odpiranja delovnih mest, delovanja izobraževalnega sistema, itd. 

Še pred sprejemom na Vladi RS in po posvetovanju s ključnimi predstavniki gospodarstva mora pristojno ministrstvo opraviti celovito analizo slabosti obstoječe zakonodaje in analizo predvidenih učinkov predlagane zakonodaje na gospodarstvo v najširšem pomenu.

Slovenko Henigman, direktor GZS-Zbornice za svetovalni inženiring: »Samo spremembe, ki bodo vodile v stabilizacijo razmer na področju gradbeništva in inženiringa ter hkrati krepile strokovno in kakovostno delo na teh področjih, lahko spodbudijo nov val zaposlovanja in investiranja v Sloveniji.«

Jože Renar, direktor GZS-Zbornice gradbeništva in IGM: »Zahtevamo, da se intenzivira sodelovanje s stroko in gospodarstvom ter, da se v celovito pripravo gradbene in prostorske zakonodaje vključijo vsa pristojna ministrstva. Spremembe morajo investitorjem zagotoviti hitrejše postopke pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj, podjetjem v gradbeništvu pa omogočiti normalno poslovanje na osnovi strokovne usposobljenosti, kakovosti, znanja in referenc.«

Fotogalerija