Zapri

Stališča in komentarji


Odprava varčevalnih ukrepov je slabša možnost

»Predlog davčne reforme GZS in Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije (ZDSS) je usmerjen h krepitvi zaposlovanja v zasebnem sektorju, saj je BDP od predkrizne ravni nižji za štiri odstotke, število delovnih mest pa je nižje kar za osem odstotkov.«

Po naši oceni bi se v prvem letu reforme število delovnih mest povečalo za 3.140, vsako naslednje leto pa še za 3.000.

Celotni članek dostopen na tej povezavi!Fotogalerija