Zapri

Stališča in komentarji


GZS: Vlada naj sprejme odklonilno stališče do revizije direktive o napotitvi delavcev

Predlog revizije Direktive o napotitvi delavcev 96/71/EC, ki jo je predložila Evropska komisija (EK), bi ovirala nemoteno delovanje enotnega trga. Stroški slovenskih izvoznikov bi se povečali tudi do 30 odstotkov, zanje bi se povečala administrativna bremena in pravna nepredvidljivost. Slovenska podjetja bi s tem postala nekonkurenčna tujim, kar bi posledično vodilo v izgubo delovnih mest. Razlike v višini plačil za delo med državami članicami bi se še povečale in ne obratno, kot to želi prikazati EK. Obstaja tudi realna bojazen, da bi prišlo do še večjega izogibanja zakonodaji in s tem večje pojavnosti dela na črno in prekarnega dela.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) smo prepričani, da predlagane spremembe resno ogrožajo obstoječe ravnovesje med spodbujanjem prostega pretoka storitev in ustrezno zaščito napotenih delavcev, ki obstoji v okviru obstoječe direktive. V ozadju predloga se skriva protekcionizem nekaterih držav članic, ki želijo zaščititi domače ponudnike storitev v nasprotju z osnovnimi pravili enotnega trga, predlog pa so propagandno zavili v paket boja proti socialnemu dumpingu. Socialnega dumpinga na podlagi obstoječe direktive ni, saj že danes slovenski gradbeni delavec, ki je napoten na delo v Nemčijo, prejme več kot dvakrat višje plačilo za čas napotitve, kot bi ga prejel, če bi delal doma. Zato revizija Direktive o napotitvah delavcev trenutno ni potrebna. Obstoječi nivo socialne zaščite v državah članicah, ki sloni na evropski socialni zakonodaji, je zadosten.

Ob tem se sprašujemo tudi, kakšna je razlika med prostim pretokom blaga in storitev. Prost pretok blaga je splošno sprejemljiv, kljub obstoju velikega razkoraka pri plačilu delavcev med državami proizvajalkami, pri prostem pretoku storitev, kjer pa so razlike v plačilu v času napotitve bistveno manjše, se te obravnavajo kot socialni dumping. Tako se lahko proizvod, ki ga je izdelala romunska delavka za 218 EUR mesečne plače brez pomislekov prodaja na policah nemških trgovin, medtem ko očitno po mnenju EK romunski gradbeni delavec v Nemčiji ne bi smel opravljati dela za cca 1.500 EUR mesečne plače.

Res je, da pri izvrševanju oziroma implementaciji Direktive trenutno prihaja do anomalij. Vendar te niso posledica neustrezne vsebine Direktive, temveč posledica neučinkovitega upravnega sodelovanja med delovnimi inšpekcijami držav članic, pomanjkljive izmenjave informacij ter nedoslednega izvrševanja obstoječih pravil. Zato je nujno zagotoviti bolj učinkovit nadzor nad delom na črno in direktivo na nacionalni ravni dosledno izvrševati. Opisane anomalije bodo odpravljene z implementacijsko Direktivo 2014/67/EU, ki bo v nacionalne zakonodaje implementirana do 18. junija 2016 letos. Zato je edino primerno pred sprejemom morebitnih dodatnih ukrepov počakati na njene rezultate in učinke.

Gospodarska zbornica Slovenije zato pričakuje, da bo Vlada RS sprejela odklonilno stališče do revizije direktive. 

Fotogalerija