Zapri

Stališča in komentarji


Omiljena škoda pri dimnikarskem zakonu

Zbornica komunalnega gospodarstva (ZKG) je uspela uveljaviti spremembe dimnikarskega zakona, ki so omilili morebitno škodo. Kot ključnega izpostavljajo šestmesečni prilagoditveni rok, ko uporabniki izbirajo dimnikarje, obstoječe dimnikarske družbe pa lahko po obstoječih območjih izvajajo dimnikarske storitve. Ključno je tudi, da uporabniki izberejo izvajalca najmanj za obdobje enega leta, ker bi sicer prihajalo do prepogostih menjav dimnikarskih družb in možnosti zlorab sistema. 

Fotogalerija