Zapri

Stališča in komentarji


ZA več investicij v Sloveniji

Priprava predlogov strateške skupine predstavnikov podjetij v tuji lasti je v sklepni fazi. Dokument bo osredotočen na izboljšanje poslovnega okolja in povečanje konkurenčnosti Slovenije z zornega kota privlačnosti naše države za investicije. Pričakovati je, da bo precej pozornosti namenjene tudi prav zdaj aktualni davčni reformi. Dokument bo pripravljen v marcu, posebej pa ga bomo predstavili na Vrhu podjetij v tuji lasti, ki bo predvidoma 13. aprila letos. 

Fotogalerija