Zapri

Stališča in komentarji


Umaknili vlogo vodje gradnje

V okviru dosedanjih prizadevanj za boljšo zakonsko ureditev položaja gradbenih in inženiring podjetij so gradbene in inženirske zbornice oziroma združenja pri GZS dosegli, da je predlagatelj novega Gradbenega zakona umaknil izjemno sporno vlogo vodje gradnje in se vrnil na izhodišče, kot ga postavlja Zakon o graditvi objektov. Nadaljnja prizadevanja gredo v smeri postavitve strožjih zahtev za izvajalca del in jasne določitve njegove vloge v procesu gradnje.

Fotogalerija