Zapri

Stališča in komentarji


600.000 evrov za design menedžment

Direktorat za lesarstvo bo za pilotno nadaljevanje projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu (KOCles 2.0), v katerega bo sistematično vključen tudi design menedžment, namenil 600.000 evrov v letih 2016 in 2017, poročajo iz Združenja lesne in pohištvene industrije.. Direktorat za lesarstvo in Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje pričakujeta nadgradnjo vsebin iz KOCles 1.0. Namen razpisa je vpeljava konceptov „design managementa“ in znamčenja ter razvoj drugih kompetenc zaposlenih, ki lahko okrepijo uspešnost delovanja slovenskih lesarskih podjetij, in tako ohraniti delovna mesta. Cilj razpisa: vključitev 1000 oseb v usposabljanje.

Fotogalerija