Zapri

Stališča in komentarji


Nepremičnine bodo ocenjevali pooblaščeni ocenjevalci

Skladno z določbami Zakona o revidiranju (ZRev) so za ocenjevanje vrednosti nepremičnin pristojni zgolj pooblaščeni ocenjevalci. V GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami ocenjujejo, da so za izvajalce teh storitev na trgu dosegli letni finančni učinek v višini vsaj 100.000 evrov. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) je namreč zanemaril pooblaščene ocenjevalce vrednosti nepremičnin, ki so vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Obenem je v nasprotju z mnenjem Računskega sodišča RS in določbami Zakona o sodiščih za ocenjevanje kmetijskih zemljišč pooblastil sodne cenilce. Zbornici je v zakonodajnem postopku uspelo doseči spremembo predloga zakona, tako da ta sodnim cenilcem ne daje več posebnega pooblastila za ocenjevanje vrednosti nepremičnin.

Fotogalerija