Zapri

Stališča in komentarji


Pomoč kmetijstvu zaradi pozebe

3,5 mio evrov je bilo zagotovljenih sredstev za pomoč sektorju kmetijstva, zaradi pozebe v letu 2016, za kar si je prizadevala Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS. V letu 2016 je sektor kmetijstva prizadela pozeba, zaradi katere je bil izpad pridelka ponekod tudi 90-odstoten. Finančna pomoč za odpravo posledic je ključna za preživetje podjetij in nadaljnji obstoj.

Fotogalerija